La Fundació SER.GI hem posat en marxa una nova iniciativa per a la gestió de la diversitat a les empreses com a garantia de millora de relacions i rendiments.

Estem convençuts que la gestió adequada d’aquesta diversitat augmenta el grau de satisfacció dels equips de persones i en conseqüència, el seu rendiment i la seva implicació. 

Oferim doncs una proposta que permetrà a l’empresa estudiar i familiaritzar-se amb tots els paràmetres de la seva diversitat per tal de poder encarar amb èxit un pla d’actuacions, enfortir amb recursos la plantilla i alhora, millorar la imatge social de la companyia.   

 

La proposta es divideix en 3 etapes.

D’una banda, oferim el curs intensiu “Gestió de la diversitat com a garantia de millora de relacions i rendiments” adreçat a directius, graus intermitjos i a personal de RRHH.

En segon lloc proposem l’organització d’una Jornada de Diversitat a l’empresa, per compartir experiències i oberta a tot el teixit empresarial del territori gironí i al públic en general.

Finalment elaborarem una campanya de sensibilització amb les empreses participants al voltant dels valors de la convivència, la diversitat i la inclusió social a les empreses i a la nostra societat. Pot ser una bona oportunitat per a difondre a tota la societat el compromís de la seva empresa amb els valors socials. 

Les empreses són un reflex fidel de la diversitat de la societat catalana, on convivim 7 milions i mig d’homes i dones, de més de 162 nacionalitats, que parlem prop de 300 llengües i amb més de 13 comunitats religioses.

Toca entendre doncs que ja no parlem de la diversitat que ha vingut, sinó de la diversitat que som. Saber gestionar aquesta suma de realitats és un repte i una oportunitat.  

 

Podeu veure informació més completa de la proposta a:  

https://www.fundaciosergi.org/empresa/formacio-per-empreses. 

 

La inclusió comença amb la teva empresa. 

Pere Serrat 
Àrea de comunicació de la Fundació SER.GI 
fundaciosergi.org 

fundacio ser.gi