a

EG

FETA PER EMPRESARIS I PER A EMPRESARIS

eg69 - reportatge

La Responsabilitat Social Corporativa. Una estratègia empresarial amb sentit

La RSC s’ha convertit en un aspecte clau de l’activitat empresarial moderna. És més que una simple tendència; és una estratègia que va més enllà del benefici econòmic i que busca un impacte positiu en la societat i en el medi ambient. En aquest reportatge, explorarem què implica realment la RSC i com les empreses poden abordar-la de manera efectiva.

Opinió

Xavier Amores

Professor de la UdG

Eduard Batlle

Periodista i Consultor

Oriol Puig

Periodista